Maud Nooitgedagt

Partner + Relatietherapeut

maud@hael.nl

CV

  • Partner bij Hael
  • Post Master: Systeemtherapie met de specialisaties: •Kind & jeugd •Partner relatie
  • EFFT therapie (emotion focused family therapy), focus on emotion Antwerpen.
  • Master klinische Psychologie, Universiteit van Amsterdam

“Een duurzame relatie is het investeren waard”

Relaties zijn één van onze belangrijkste drijfveren in het leven en vaak eis je van jezelf en elkaar dit zonder hulp te onderhouden, zelfs als het even minder gaat.

Wanneer je lichaam of auto zorg en aandacht nodig heeft, laten we hier zonder nadenken naar kijken. Een fijne relatie behouden vergt ook onderhoud, maar hier samen naar kijken is vaak lastig, jullie zitten er middenin.

Ik ben van mening dat een relatie energie, tijd en aandacht nodig heeft en dat het ongeacht de problemen altijd zinvol is om er met iemand van een afstandje naar te kunnen kijken.

Vaak komen mensen pas in relatie therapie wanneer de negatieve patronen al langere tijd zorgen voor verwijdering van elkaar.

Ik zou het koppels gunnen om eerder meer te weten te komen over hun dynamiek en de onderlinge wensen en verlangens. Dit maakt een relatie steviger en duurzamer.

Over mij:

Als psycholoog heb ik altijd geleerd om te kijken naar de psyche van een individu. In mijn werk als psycholoog merkte ik dat de relaties die iemand heeft, van groot belang zijn voor zijn psychologische gezondheid.

Daarom ben ik mij gaan specialiseren en heb ik de  opleiding systeemtherapie gevolgd, ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd.

In therapie gaan we samen onderzoeken waar jullie wensen en verlangens liggen, zowel in de relatie als voor ieder individu.

Daarnaast vind ik het waardevol om in de gesprekken aandacht te hebben voor de kracht van jullie relatie en de invloed van jullie gezin van herkomst.

Ik werk vanuit nieuwsgierigheid en transparantie met een neutrale houding. Jullie weten immers meer over jezelf en elkaar dan ik.

Ook humor en luchtigheid in de gesprekken vind ik belangrijk. De onderwerpen die in relatietherapie aan bod komen zijn van zichzelf al zwaar genoeg.